7/7/13

බෝට්ටුව

වැලන්ටයින් විජේසිංහ
බෝට්ටුවේ ඇවිත් බැහැපු
මැරුණ නැති නිසා පණ ඇති
වැලන්ටයින් විජේසිංහ

ඔය කිව්වට
ලිය කියවිලි වලට දුන්නෙ
විජයාසිංහම් කියලයි

යුද ගින්නේ ගිනි කන්දෙන්
සුරුට්ටුවක්‌ පත්තු කරපු 

බෝට්ටුවේ කණ්ඩිය උඩ
බඩ ගින්නට ඒක බීපු

මූද දිගේ
එහෙන් මෙහෙන්

මුරකාවල්
මිස් කොරාන
වෙට්ටු දාල
පොට්ටු තියල
නමත් වෙනස්
ගමත් වෙනස්
ජාති දෙකයි
දෙකම එකයි

ලෙඩට දුකට බෙහෙතක් නැති
බඩට කිසිම අහරක් නැති
හිටන් ඉන්න ඉඩකඩ ඇති
මර උගුලේ

මැරිච්ච උන් මහ මුහුදට
තැලිච්ච උන් තව මුල්ලට

ගොඩබිමේදී මරා ගත්ත
ජාති දෙකම
බෝට්ටුවේ තහඩුව උඩ
කෝ තියේද වෙනම රටක්
දෙගොල්ලටම පය ගහන්න
තහඩු නවපු නිජ භුමිය

මහ අහසම කළු කරාන
වැහැපු වැස්ස යට තෙමෙන්න
ලුණු වතුරෙන් මුව දොවන්න
ජාති දෙකම එකට එන්න

ගේ දොර හෙම උකස්‌ කරල
ලස්ස ගණන් ඔට්ටු 
තියල
මන්දිරි දේවියට කියල
අමල් බිසෝ ගෙයින් තියල
වංක ගිරියෙ
කෙලින් පාරෙ
බෝට්ටුවේ
මූද දිගේ

වැලන්ටයින් විජේසිංහ
මැරුණ නැති නිසා ඇති පණ
ගොඩට ආ නිසා හිනැහෙන

ලොකු හිල් ඇති දැලෙන් ඇවිත්
ජීවත් වෙන්නට විදිහක්
හොයා දුවන
වැලන්ටයින් විජේසිංහ

අනේ මල්ලි
හැකිනම් මට හොයා දෙන්න
ක්ලීන් කරන්නත් පුළුවන්
බර උස්සන්නත් පුළුවන්

තියේද කොලිෆිකේෂමක්?

දාඩිය කරගැට නැගිච්ච දෑත තමා
මේසන් වැඩ කරපුවාට
කඩවල බඩු ඇදපුවාට
සහතික කොළ නැති වුනාට
මල් කර ගැට අත පුරාට

දාඩිය බිඳු හෙළු නමුත්
නැති හින්දා සලකන්නේ
උපන් බිමේ
නුහුරු බිමක නුහුරු බසක
නුහුරු වැඩක් හොයා දුවන

ඇති යන්තම් ඔයින් ගියා
ආපු විදිහ කොහොම වුනත්
අතීතයේ මොකක් කළත්
අලුත් රටට වැඩක් නැතේ

උඹට උරුම තැනක් තියෙන
දාඩිය බිඳු ගණන් කරන
එකින් එකට කුලිය ගෙවන

සාගතයෙන් ගොඩට එන්න
හෙට දවසක් ගොඩ නගන්න
මන්දිරි දේවියත් ඇන්න
ගෙයක් දොරක් තනා ගන්න

අමල් බිසෝ දීග දෙන්න
ජීවිතයෙන් පුද කරාපු
මල් සිහිනය එළි කරන්න

වැලන්ටයින් විජේසිංහ
ඉර පායයි අයියෙ උඹට