8/19/13

චන්දය

පොන්ටියස් පිලාත්
ඒ මම
පාපතර යුදෙවු ජනතාව
මේ ඔබ

තෝරන්න ඉතින්
ලිස්ට් ඒක පිරෙනකම්

මෙන්න මේ කූඩුවේ
බරබ්බස්
ගෙවල් බිඳුම් මිනි මැරුම් ස්ත්‍රී දූෂණ

එතකොට මෙයා
වීරප්පන්
අලි මරාපු
මිනි මරාපු
පොලිසියට වෙඩි තියාපු

තව ඉන්නව
අජාසත්ත
දේවදත්ත
ඉඩි අමිනුයි
බොකාසා යි

ඔසවන්න අත්
දෙන්න ඔබේ වටිනා චන්දය

හොරු ද මිනි මරුවෝ ද
තක්කඩි ද කසිප්පු මුදලාලිල ද
තොග වශයෙන් කුඩු ගෙන්වන
බෙදාහරින
කැලෑ කපා දඩමස් දෙන
රට පටවන මිනිස්සුන්ව බෝට්ටුවේ

කාවද ඉල්ලුවේ?
ඇයි මතක නැද්ද
ඔහෙලගෙ චන්දෙන් නේ
අපි ඒකව ඇණ ගැහුවේ කුරුසියකට
ඉතුරු වුනේ මේ කට්ටිය

නැහැ නැහැ නැහැ
රොබින් හුඩ් ඉල්ලන්නේ නැහැ
එයාගේ සහතික හොඳටම මදි
මෙයාලාට විතරයිනේ නොමිනේෂන් දුන්නේ

මොකද බනින්නේ
ඇයි ලතැවෙන්නේ
පරම්පරා බරගානක්
ඔබ විසින්ම තෝරාලා
තේරිලාම ඉතුරුවෙච්ච
මේ කට්ටිය
මේ ඔබේ ම ආත්මයෙන් ජීවය ලද
ඔබේම ජන නියෝජනය

නොවැරදීම යන්න චන්ද පොලට උදෙන්ම
දෙන්න නොමසුරු චන්දය
ලිස්ට් ඒක පිරෙනකම්

තෝරාගන්න ඔබ
ඔබේම නියෝජනය

ඒ ඔබ පාපතර යුදෙවු ජනතාව
මේ මම පොන්ටියස් පිලාත්
මැතිවරණ කොමසාරිස් තැන්පත්

චන්දෙට පසු අත් සෝදා
සියලු පවින් නිදහස් වන