12/14/16

අවසර

සපත්තු නොදමන අවසර
සපත්තු ගලවන අවසර
හදිස්සියෙම අනවසරෙන්
කඩේට ගොඩ වුණ අවසර

සල්ලි ගෙවන් නැති අවසර
මිළදී ගන් නැති අවසර
මිල වෙනුවට සපත්තුවේ
චිත්‍ර බලනවද අවසර

චක්‍රය නොම දත් අවසර
චිත්‍රය පටලන් අවසර
සක්‍රය කිව්වත් ඒ බව
පිළිගන්නේ නැති අවසර

සුක්කානම නෙවි අවසර
ඕකුන් හම්බයො අවසර
රට ඉඳලම ඔය කඩේට
විතරක් එන බඩු අවසර

හිමිකරුවා රට අවසර
ඕකිත් මහ හෙර අවසර
බුද්දාගම්කාරී කියල
විශ්වාසත් නැහැ අවසර

පොලිසියත් ඔබ අවසර
උසාවියත් ඔබ අවසර
කඩේ කෙල්ල එල්ලන්නට
පෝරකයට යමු අවසර

සිද්ධාර්තෙ තෙල් අවසර
බුද්දරාජ තෙල් අවසර
පුංචි කාලේ ගාල නැද්ද
ඒකෙ වැරැද්ද ද අවසර?

බුදු හාමුදුරුවො අවසර
පෙරලන්නට දැමු අවසර
කරත්ත රෝදෙට ගරාදි
අටක් ගැහුවෙ ඇයි අවසර?

අගේට පෙරළුණු අවසර
හැමෝම සැනසුණු අවසර
එදා පටන් කැරකුණු එක
නතර වෙලා නෙව අවසර

නැව් සුක්කානම අවසර
කරකවන්නෙ ඔබ අවසර
නැන්ගුරමත් දාගෙන නෙව
ගමන යන්නෙ කොහෙ අවසර?

ලෝකෙ ඉන්න උන් අවසර
මොකට අරින්නද අවසර?
ඔබ අවසර වැඩ අවසර
ඉන්නවනම් ඇති අවසර