9/23/10

වාසු ලා ගිහින්...

[වාසු සහෝදරයා අන්කල් 18 ට අත උස්සපු දා හද පැලී මියයන්නට ගිය සමාජවාදී සහෝදර පිරිසක් ගැන ඇති වු සංවේගයෙන් ලියූ වග නම්...]

විරුවෙකු කියූ විරු වංසය සූකරයා
දෙවියෙකු නොවෙයි වාසුත් ඌ කර ඇරියා
දෑ කැති මිටිය වන වන දෙදෙනෙක් හිටියා
කැපුන ම ගළපු ලේ ඇත්තට රතු ද මෙයා

ඊටත් කළින් තව තව නම් බොහෝ ඇති
ලේ රහ වෙන්න සබයේ උන් දෙසුම් දෙති
ඒ රහ බලන්නට සමහරු ගිනි බිඳති
ඒ ගිනි වලට නොමිලේ උන් තෙල් බෙදති

එක පොත කපා පත දහයක් පෙරූ කලේ
නෙක නෙක වාද බිහිවී යන මග පැටළේ
රැක ගන්නට කොටින් දිවියන් ගෙන් නො කලේ
බක බක මැඩි පිරෙයි මොර දෙන නෙළුම් කොලේ

පොත නම් ගින්දරයි දෙසුමත් පිවිතුරු ය
හිත වැටෙනවා භක්තිය හද ඔද වැඩිය
අත එසවීම කට කියුමට පටහැණි ය
හිතවත් ගුරු තුමණි මට වාවනු බැරිය

හැමදා උඹේ හදවත පිරි සෙනෙහෙ හිත
හරවා කරන මඩ කුඹුරකි "සොයුරු කෙත"
රැවටී උන් කියන පදයට නටපු කැත
කවදා වැටහෙයි ද කියලා දන්නෙ නැත

2 comments:

 1. රැකගෙන හිටපු උදවිය කුදු ගැහුණු වම
  පැනගෙන ගිහිං ඉඳගෙන ඇත ගිලල ඇම
  දැනගෙන මුන්ගෙ බොරුවට තිබු සුදන කම
  ඇනගෙන ඉඳිමු රකිමින් අපෙ නිවට කම

  ReplyDelete
 2. චතුර;

  පෙර කළ දෙයට දැන් තැවෙමින් කරනු කීම
  දුටු කල වරද නිවරද වනු හැකි තරම
  යලි හොලවමින් එන විට කැට අලුත් වම
  පෙර වල යලි වැටුම නොවැ මහ නිවට කම

  ReplyDelete