1/3/11

අංගුළිමාල - නැවත පළකිරීමක්

[සින්ඩිගත වන්නට පෙර 15/03/2010 දින මෙහි ම පළකළ කවියකි]

උදේ ඉඳන් දාන වෙට්ටු
කොච්චරවත් නෑ නෙ මට්ටු

හෝන් ලයිට් ඇහි පිල්ලම්

පාර දිගේ හොඳ සෙල්ලම්


පාර පනින පොඩි එවුන් ට

ආච්චිල ට සීයලා ට

බල්ලො පූසො කොයි කාටත්

බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි


ලීසිං මුදලාලි දුන්න

ඇඟිළි මාල ඉලක්කයට

එකතු කරන
ටිකට් කෑළි

අංගුළිමාලයා වගේ

කොච්චර හයියෙන් දිව්වත්

නුඹ තවමත් එක තැනම යි

No comments:

Post a Comment