4/8/11

ජීවිතය [නැවත පළ කිරීමක්‌]

[හරියටම වසරකට පෙර පළ කළ එක් කවියක්
කවිය නොවෙනස් ව ගෙවී ගිය හිස් වසරක්]

ගෙවෙන තරමට තවත් අලුත් වන
අලුත් වන තරමට ම රස පිරෙන
පිරෙන තරමට හිතෙන් තලු මරන
තලු මරනවා විනා
රස විඳින්නට ඉඩක් නොම ලැබෙන
අනාගත සැළසුම්කරණයකි නො නවතින

2 comments:

 1. lovely...

  This is a somewhat unusual poem I found from a newspaper about 10 years ago. I don't have the original paper or don't remember the author.

  Like to know how you all rate this poem. If anybody knows who the poet is, please let me know so I can publish his name.

  ReplyDelete
 2. ලියවෙන ගෙතෙන කියවෙන හැම අකුරකම
  ලොකු බලයක් ඇතිය ඒ ගැන සැකය කිම
  බ්ලොග් කියවන ලියන හැමටම ලබන මෙම
  නව අවුරුද්ද ජයවේවා පතමි මම

  දාහක් හමාරක් තව ලිපි ලියවේවා
  කියවන අයගෙ ඇස් ඒ දෙස යොමුවේවා
  සැමටම එයින් හද තුල තුටු ඇතිවේවා
  සිංහල වියුණු අවකාශය බැබලේවා!

  -කතන්දරකාරයා

  ReplyDelete