12/15/15

ප්‍රේමයේ පෑන් තුඩ (කොට කවි)

[බස්සියක්  සමග කවි  ලියන්නට  ගොහින් හොට  පැටලුනු  විටෙක  ලියවුනෙකි]

තාක්ෂණ ගිනියමට
ප්‍රේමයේ තීන්ත වියළුණු
පෑන්තුඩ බලා සිටියි
කසාදෙට අත්සන් කරනකම්

3 comments:

 1. වේලිලානං මොන කසාදද බං...........?????

  ReplyDelete
  Replies
  1. කසාදෙ කියන්නේ බන් කණ අත්සන ගහ ගත්තම මදැයි කියන තත්වයක් නේද? :)

   Delete
 2. හෙහ්. මරු.. අපේ සිංඩියට දාගත්තා.
  http://karakoppuwa.blogspot.com

  ReplyDelete