6/24/09

පුත නො බලන් [2000 අලිමංකඩ පාවා දීමෙන් පසු… මිතුරෙකුගේ සොයුරු වියෝවක කඳුළත් සමග]

පුත නො බලන් - හෙළ ගැඹුරුයි

අවි හැංගී හතර අතේ
නුඹ වැටුනොත් සතුරු කටේ
පුත නො බලන් - හෙළ ගැඹුරුයි

රෑ දාවල නිදා නො ගෙන
යුධ පිටියේ මකර කටේ
නුඹ කරනා කැප කිරීම
මහ මෙරට ත් වැඩිය උස යි

අනික් උන්ට හෙටක් දෙන්න
උන්ගේ හෙට නැති කරගෙන
උඹේ එවුන් හෙළූ රුහිරු
මහ මුහුද ට වැඩිය ලොකුයි

නුඹේ ලෙයින් රැකෙන රටේ
නුඹෙ දහදිය පෑදූ හෙට
ඊයෙ ම වෙන්දේසි කරපු
පාහරයන් නොම දකින්න
නො ඉන්න එක වැඩිය හොඳයි

දිවි පුද ලා රට රකින්න හෙට දවසේ නුඹ යනවා
තුට්ටු දෙකට ඔට්ටු දමා නුඹේ ඔලුව විකුණනවා

පුත නො බලන් - හෙළ ගැඹුරුයි

No comments:

Post a Comment