6/25/09

ටයි පටිය

දුරාතීතේ එරොප්පෙන් විත්
අපේ ගම්බිම් උදුර ගන්නා
සුදු “මහත්තුරු” එක්ක හිටියා
උන්ගෙ කමිසය ගැට ගසා ගෙන
ගාම්බීර ව නුඹ…

නොදත් බසකින් අකුරු අහුලා
නොදන්නා ආගමක් වැඳලා
සිවිල් සේවෙට ඇතුළු වෙන්නට
පෙරුම් පිරුවා අපේ උන්
දැක නුඹේ නෙක උජාරුව

පුංචි කාලේ අපේ ලොකු අය
යනෙන විට ගරු සරු ගමන්
ඉඳල හිටලා නුඹ ඔතන්නට
නුඹේ හැඩරුව නැති නො වන්නට
අනේ විඳි දුක් ගැට ගහන්නට

අපත් දවසක ලොකු වෙලා
ඉන්න හැටි නුඹ පළඳ ලා
සිගින මැව් හැටි පුංචි කාලේ
සිහින බිඳිලා හැඬූ පොඩි උන්
විබාගේ වී අබාගේ

යන්තමින් විත් මතු වෙලා
යන්ට වාසිටි ලකුණු තිබු විට
උන්ගෙ පැතුමන් අප දකින්නට
නුඹත් සමඟින් මතු දිනේ

අහම්බෙන් වී මග පමා
දුවන විට වැඩ පොළ බලා
අයාලේ යන අළුත් තරුණෙක්
සිටියි ඔහු ගෙල නුඹ වෙලා
රටින් ගෙන ආ අරුම කොස්සක්
විකුණ ගන්නට මග දිගේ

නුඹත් සිටියා අපූරුවටම
මග බලාගෙන
ඔහෙ වෙලා ගෙන

අනේ නුඹටත් ගිය කලක්
ගෙයින් ගෙට යන කොසු ඉදල් ගෙන
සරම කමිසේ වෙළෙන්දාට ත්
විකුණ ගන්නට හැකි වුණා
නුඹට වැඩියෙන් කොසු ඉදල්

4 comments:

 1. Great stuff mate.. Keep up the good work! Perhaps, you can increase the font size, so that easier to read.

  Well done! I really enjoyed your work!

  ReplyDelete
 2. වැඩි කලා. ස්තුතියි.

  ReplyDelete
 3. ඇත්තටම නියමයි හිතට වදින්නම ලියලා

  ReplyDelete